Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn là trường đại học công lập thành viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐHĐN, quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phục vụ cộng đồng lớn và uy tín của cả nước về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực liên quan theo mô hình đại học định hướng ứng dụng; trường học thông minh, hiện đại với phương thức quản trị tiên tiến nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Công nghệ thông tin (cử nhân)

- Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Công nghệ thông tin (cử nhân) - Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Information Technology - Trình độ đào tạo: Đại học - Mã ngành: 7480201B

Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư)

- Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Trí tuệ nhân tạo - Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Artificial Intelligence - Trình độ đào tạo: Đại học - Mã ngành: 7480107

Công nghệ thông tin (đặc thù)

Chương trình Toàn cầu ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo kỹ sư toàn cầu đào tạo ra những kỹ sư theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp đầy đủ khả năng để làm việc cho các công ty/tập đoàn đa quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)

- Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Công nghệ kỹ thuật máy tính - Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Computer Engineering Technology - Trình độ đào tạo: Đại học - Mã ngành: 7480108B

Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin

- Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Mạng và An toàn thông tin - Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Network and Information Security - Trình độ đào tạo: Đại học - Mã ngành: 7480201NS

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số

Quản trị kinh doanh - Quản trị Tài chính số

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực Logistics & Chuỗi cung ứng số. Khởi nghiệp và thành đạt trong kinh doanh trong lĩnh vực logistics & chuỗi cung ứng...

Quản trị kinh doanh - Quản trị Dự án Công nghệ Thông tin

- Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Quản trị dự án Công nghệ thông tin - Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): IT Project Management - Trình độ đào tạo: Đại học - Mã ngành: 7340101IM

Chương trình Toàn cầu ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo cử nhân toàn cầu đào tạo ra những cử nhân theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp đầy đủ khả năng để làm việc cho các công ty/tập đoàn đa quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số

Sinh viên chuyên ngành Marketing kỹ thuật số (Digital Marketing) được đào tạo và chuẩn bị để có khả năng và cơ hội hoạt động như là những chuyên viên và nhà quản trị marketing trong môi trường kỹ thuật số trong các tổ chức khác nhau

Tuyển sinh 2023

Hiện nay một số trường THPT chưa cung cấp đủ điểm học tập lớp 12 để thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường (xét tuyển sinh riêng); Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ xét tuyển, Trường Đại học Công nghệ Thông và Truyền thông Việt – Hàn thông báo kéo dài thời gian kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển sinh riêng theo Thông báo số 425/TB-ĐHVH ngày 14/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt

Tin nổi bật


Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích