PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Mạng máy tính, Lập trình mạng, Web ngữ nghĩa


Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

PGS.TS.. Nguyễn Thanh Liêm


Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, kiểm thử phần mềm


Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng


Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng


Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

Danh sách chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy tại Khoa

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan. Steve Landman


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

Chuyên gia quản lý dự án: NetEnt - Thụy Điển. Jan Samuelsson


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý dự án, công nghệ phần mềm

Chuyên gia (CH Pháp): Gameloft. Maxim Perniola


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình nhúng, lập trình di động

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan. Dorothy Lutz


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

Giáo sư: Trường Đại học Aix-Marseille, Marseille - Pháp. Romain RAFFIN


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Mô hình hóa 3D

Chuyên gia Tổ chức Lotus Fund. Richard Kane


Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, khởi nghiệp

TIẾN SỸ

TS. Nguyễn Thị Thu Đến

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

TS. Trần Thị Thùy Liên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

TS. Nguyễn Hữu Nhật Minh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

TS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

THẠC SỸ

ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trần Thị Mỹ Châu

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trần Thị Bích Hòa

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Phan Thị Quỳnh Hương

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Đào Thị Thu Hường

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Hồ Thị Hồng Liên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Phạm Trần Mộc Miêng

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Đặng Thị Thanh Minh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Thị Khánh My

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Đặng Thị Kim Ngân

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trần Thị Thúy Ngọc

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Phạm Hồ Trọng Nguyên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trần Lương Nguyệt

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trương Hoàng Tú Nhi

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Hà Thị Minh Phương

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trần Thị Hạ Quyên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Trọng Công Thành

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trần Ngọc Phương Thảo

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Lê Ngọc Trâm

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Trần Phạm Huyền Trang

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Ngô Thị Hiền Trang

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

ThS. Phan Thị Hồng Việt

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích