THÔNG BÁO Danh sách sinh viên trình độ đại học đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên trình độ đại học đủ điều kiện thực hiện

Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên được thực hiện Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023-2024

Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên được thực hiện Đồ

[Thông báo] Đăng ký Chương trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho Khóa 2022

Đăng ký Chương trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho Khóa 2022

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích