Công khai năm học

CÔNG BỐ NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024

- Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo

- Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

- Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất

- Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu

- Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

- Báo cáo về kết quả thực hiện công khai các hoạt động năm học 2023 - 2024 và kế hoạch thực hiện công khai năm học 2024 - 2025

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022 - 2023

- Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành

- Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

- Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất

- Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên

- Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên về tình hình việc làm và chương trình đào tạo năm học 2022 - 2023

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022

- Biểu mẫu 1: Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

- Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành

- Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

- Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất

- Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên

- Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 – 2021

- Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành

- Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

- Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất

- Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên 

- Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021

 

CÔNG KHAI BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 

Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin 

Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

 

TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Tra cứu tại đây

 

TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Tra cứu tại đây

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích