Danh bạ liên lạc Ban Giám hiệu


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Huỳnh Công Pháp
PGS.TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy,Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Trần Thế Sơn
TS, Giảng viên chính
Phó Bí thư chi bộ GV1,Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
3
Huỳnh Ngọc Thọ
TS, Giảng viên
Bí thư HC2,Phó Hiệu trưởng, Thư ký HĐT
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích