Kho tài liệu - biểu mẫu


Tên Đơn vị Loại Mô tả tài nguyên Tải về
Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời dành cho sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài và bảo lưu kết quả.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân phải nộp đơn sớm (Trong vòng 4 tuần đầu của mỗi HK chính)

(3) Danh mục bệnh phải điều trị dài ngày: Thông tư số 46/2016/TT-BYT của bộ Y tế

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo

3675

 
  • Trang
  • 1
  • 2

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích