KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin đăng ký dự thi
#:
35
Loại:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Số lần tải về:
783
Tải về:
Download
Miêu tả:

Sinh viên sử dụng mẫu Đơn xin đăng ký dự thi trong trường hợp học phần đã được duyệt Hoãn thi/Vắng thi của kỳ trước có lịch tổ chức thi trong kỳ hiện tại. Thời gian tối đa để làm Đơn là 02 kỳ chính sau khi được duyệt hoãn thi/vắng thi.

Khi đăng ký dự thi, ngoài nộp đơn trực tiếp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Sinh viên cần điền vào form thông tin: https://forms.gle/gCvpbZvHB9xmsWEw5


Đối tác - hợp tác