KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin phúc khảo
#:
31
Loại:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Số lần tải về:
2472
Tải về:
Download
Miêu tả:

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo và phải có lý do chính đáng, hợp lý 

- Sinh viên chỉ nộp đơn phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ và không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp

- Form đăng ký phúc khảo: https://forms.gle/pxJE7ZccJMa7nGRbA


Đối tác - hợp tác