KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin vắng thi
#:
30
Loại:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Số lần tải về:
891
Tải về:
Download
Miêu tả:

Sinh viên sử dụng Mẫu đơn xin vắng thi trong trường hợp có lý do bất khả kháng không thể tham gia thi học phần ngay trước ngày thi hoặc giờ thi. Sinh viên hoàn thành thủ tục chậm nhất 03 ngày sau khi vắng thi.

Ngoài Đơn xin vắng thi và minh chứng nộp trực tiếp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, sinh viên cần điền vào form thông tin:

https://forms.gle/Ljco5fa9KUFfHbE47


Đối tác - hợp tác