KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin hoãn thi
#:
29
Loại:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Số lần tải về:
866
Tải về:
Download
Miêu tả:

Sinh viên sử dụng Mẫu đơn xin hoãn khi không thể tham gia thi tất cả các học phần theo kế hoạch của Trường vì lý do bất khả kháng và một số lý do khác. Sinh viên hoàn thành thủ tục xin Hoãn thi trước khi kỳ thi diễn ra 10 ngày.

Ngoài Đơn xin hoãn thi và minh chứng nộp trực tiếp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, sinh viên cần điền vào form thông tin:

https://forms.gle/Ljco5fa9KUFfHbE47


Đối tác - hợp tác