KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Phiếu chấm thi vấn đáp
#:
28
Loại:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Số lần tải về:
1141
Tải về:
Download
Miêu tả:

Mẫu chấm thi vấn đáp là mẫu bản chấm thi được dùng để chám thi vấn đáp.

Mẫu phiếu chấm thi vấn đáp nêu rõ thông tin sinh viên thi, học phần thi, giáo viên chấm thi, nội dung đánh giá, điểm chấm thi.


Đối tác - hợp tác