KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn đề nghị thôi học
#:
6
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
2794
Tải về:
Download
Miêu tả:

Biểu mẫu dùng cho sinh viên của Trường khi đang tham gia học tập vì những lý do khác nhau mà phải thôi học.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn trong vòng 4 tuần đầu của HK chính)

(3) Trường hợp KHÔNG được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn SAU 4 tuần đầu của HK chính)

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo


Đối tác - hợp tác