KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin trở lại học tập
#:
5
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
1558
Tải về:
Download
Miêu tả:

Mẫu đơn trình bày mong muốn được đi học trở lại sau khi hết thời gian nghỉ học tạm thời.

LƯU Ý:

(1) Thời gian muộn nhất được phép làm đơn là 02 tuần sau khi bắt đầu HK chính (HK liền sau HK nghỉ học cuối cùng)

(2) Quá thời hạn trên mà sinh viên không làm đơn trở lại học được xem là tự ý nghỉ học (sẽ bị buộc thôi học theo quy định)


Đối tác - hợp tác