KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Hướng dẫn SV đăng ký và hiệu chỉnh khối lượng học tập
#:
47
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
5119
Tải về:
Download
Miêu tả:

Tài liệu này hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký và hiệu chỉnh khối lượng học tập học kỳ trong thời gian quy định.

Sinh viên cần đọc kỹ tài liệu này để thực hiện đúng các bước đăng ký, hiệu chỉnh và xây dựng được một kế hoạch học tập hợp lý cho bản thân


Đối tác - hợp tác