KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Hướng dẫn xem lịch học môn Nhập môn ngành và kỹ năng mềm (khối kỹ thuật)
#:
45
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
2310
Tải về:
Download
Miêu tả:

Hướng dẫn này áp dụng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính


Đối tác - hợp tác