KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Mẫu báo cáo đồ án/ đề án/thực tập
#:
17
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
13009
Tải về:
Download
Miêu tả:
Để thống nhất định dạng báo cáo đồ án, báo cáo thực tập, Tổ Đào tạo gởi các bạn Mẫu báo cáo đồ án, đề án.
Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Báo cáo phải được ký duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.

Đối tác - hợp tác