KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Hướng dẫn trình bày đồ án cơ sở/thực tập
#:
15
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
4475
Tải về:
Download
Miêu tả:

Để thống nhất cách trình bày đồ án, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày.

Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.

Báo cáo phải được up lên hệ thống và được duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.


Đối tác - hợp tác