KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Giấy xác nhận sinh viên (để vay vốn Ngân hàng)
#:
4
Loại:
Phòng Công tác Sinh Viên
Số lần tải về:
2540
Tải về:
Download
Miêu tả:

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông khi muốn tham gia vay vốn, thực hiện đúng thủ tục và trình tự, giúp hỗ trợ tài chính sinh viên và gia đình giải quyết, giảm nhẹ các khó khăn về tài chính cho sinh viên


Đối tác - hợp tác