KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Biểu mẫu liên quan Đồ án của Khoa Khoa học máy tính
#:
24
Loại:
Khoa Khoa học máy tính
Số lần tải về:
5715
Tải về:
Download
Miêu tả:

Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án gồm:

- Hướng dẫn trình bày đồ án

- Mẫu đề cương Đồ án cơ sở

- Báo cáo đồ án


Đối tác - hợp tác